image banner
Công chức, viên chức và người lao động ngành Giáo dục và Đào tạo tăng cường khai báo y tế điện tử trên các phần mềm: http://tokhaiyte.vn, NCOVI, Bluezone để phòng, chống dịch Covid-19 
Tin nổi bật

2022 © Trường THCS Lợi An
Địa chỉ: ấp Ông Tự, xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

Đăng nhập hệ thống